12-TIMERS FESTIVAL


Det er ikke satt opp en dato for festivalen i 2021.

 

Festivalen for 4.-7. trinn avholdes årlig i Rykkinnhallen.  Den arrangeres sammen med Skjærgårdsfestival. Mengder av opplevelser, istårn, hoppeslott og aktiviteter gjennom 12 - timer.

Det er ikke satt noen dato for gjennomføring i 2021.

 

Tilbake