Ingen avklaring før 16. des


Formannskapet i Bærum kommune har ikke åpnet for innendørs arrangementer enda. Formannskapet skal etter planen behandle smittevernsreglene på nytt den 16. desember. Blir det tillat med julegudstjenester vil det åpnes for påmelding til gudstjeneste. Les mer om innstramminger for kirkelige aktiviteter, smittevernsregler og -tiltak i Jar menighet. 

 

Vi venter nye retningslinjer etter formannskapsmøtet i Bærum 16. desember. Hvis det blir tillat med innendørs arrangementer vil vi åpne for påmelding til julegudstjenester fra 17. desember. Vi forestiller oss at det kan bli tillat med 50 deltakere per gudstjeneste og planlegger for flere julegudstjenester enn normalt.

Myndighetene anbefaler at vi holder oss mest mulig hjemme. Unngå offentlig transport når du skal på arrangementer i kirken. Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Den norske kirke i Bærum har per dags dato svært begrenset aktivitet. Det er ingen ordinære gudstjenester, aktiviteter for voksne og trosopplæringstiltak. Dette kommer som følge av nasjonale retningslinjer og ny forskrift fra Bærum kommune.

Bærum kommune tillater ikke gjennomføring av innendørs arrangement uten fast seteplassering i fastmonterte seter. Kirkebenker og stoler som er lenket sammen regnes per nå ikke som fastmonterte seter. Kirker og menighetshus må følge Bærum kommunes retningslinjer for offentlige sted – blant annet krav på munnbind og 2 meter avstand mellom besøkere. Hvis det ikke er mulig å holde 2 meter avstand i kirken må en bruke munnbind ved ankomst til tilvist plass, og fra du forlater setet til du er ute av kirkerommet. Hvis du ikke har munnbind kan du få ett av oss.

Begravelser, utleie til minnesamvær og utendørsarrangementer kan gjennomføres dersom det er mulig å opprettholde 2 meter avstand og fastsatt seteplassering. Følgende aktiviteter gjøres digitale:

  • Babysang blir gjennomført digitalt med opptak fra april. Bli med på babysang her (link til Facebook).
  • Søndagsskolen legger ut aktiviteter, sanger, m.m. som foreldre kan gjøre sammen med barna. Dette finner du på Facebook hver søndag.
  • For "Etter skoletid" blir det også lagt ut program med tips til aktiviteter i hjem og natur. Dette finner du på Facebook hver onsdag.
  • Jar Ten Sing (Jatsi) møtes på Zoom hver torsdag kl. 18-21. Har du lyst til å være? Ta kontakt med ungdomsleder Maria her.

Mer informasjon om smittevernstiltak finner du hos Bærum kirkelige fellesårdDen Norske KirkesBærum kommune og Regjeringen.Smittesituasjonen endrer seg raskt og vi tar forbehold om at det kan ta noe tid før hjemmesiden er oppdatert.

Tilbake