Redusert aktivitet


Når det åpnes for gudstjenester igjen kan kirken ha inntil 100 deltakere. Aktiviteter for ungdom har startet opp igjen. Les mer om de gjeldende restriksjonene på aktiviteter i Jar kirke.

 

Det er gledelig at Regjeringen har endret formuleringen i smittevernsreglene om fastmontert seteplassering. Nå er det krav om tilvist seteplassering istedenfor. Dette betyr at kirker ikke behøver å følge en maksgrense på 50 personer i kirkebenker. Per nå er den nasjonale grensen for deltakere på 100 personer, men i Bærum må vi vente til smittesituasjonen blir bedre.

Fra 19. februar 2021 og fremover gjelder disse føringene for kirkelig aktivitet i Bærum:

Myndighetene anbefaler at vi holder oss mest mulig hjemme. Unngå offentlig transport når du skal på arrangementer i kirken. Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis du ønsker å delta på kirkelige aktiviteter er det oppfordret å gjøre dette i egen kommune.

Følg gjerne med på Jar menighet sin Facebook-side for oppdateringer og digitalt innhold. Mer informasjon om smittevernstiltak finner du hos Bærum kirkelige fellesårdDen Norske KirkeBærum kommune og Regjeringen. Smittesituasjonen endrer seg raskt og vi tar forbehold om at det kan ta noe tid før hjemmesiden er oppdatert.


Smittevernsregler for barn & unge under 20 år

Fra 18. januar 2021 er det innført trafikklys-system ved kirkelige aktiviteter slik som hos skoler og barnehager. Kirken skal følge fargenivået som kommunen har og/eller fargenivået på skolen som deltakere går på.

Grønt nivå

Aktiviteter og arrangement kan gjennomføres med de føringene som myndigheten setter

Tiltak:

 • Ingen syke skal møte opp
 • God hygiene og normalt renhold.
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (f. eks håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering og størrelse av grupper og aktiviteter er mulig.

Gult nivå

Så mye aktivitet som mulig bør gjennomføres utendørs, da smitterisikoen er mindre med god ventilasjon og færre felles kontaktflater.

Tiltak:

 • Ingen syke skal møte opp
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Ikke del mat og drikke (ved matservering server i porsjoner)
 • Deltagere bør ikke ta med materiell hjemmefra
 • Leir/overnatting kan gjennomføres etter avtale med lokal helsemyndighet
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (f.eks håndhilsning og klemming)
 • Det anbefales at deltagerne kan holde 1 meter avstand gjennom aktiviteten
 • Unngå folksomme områder og store samlinger av mennesker
 • Det anbefales fast plass under gjennomføringen av aktiviteten
 • Det anbefales å begrense bruk av fysisk materiell som leker, tegnesaker og bøker. Når det likevel er materiell i bruk, sørg for godt renhold og håndvask
 • Det kan vurderes digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig.

Rødt nivå

Fritidsaktiviteter bør begrenses mest mulig, og i mange tilfeller skal all aktivitet avlyses utenfor barnehage og skole. Ved rødt nivå, anbefaler vi at all aktivitet gjennomføres utendørs da smitterisikoen er mindre med god ventilasjon og færre felles kontaktflater.

Tiltak:

 • Ingen syke skal møte opp
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Matservering med felles berøringspunkter bør ikke skje.
 • Faste aktiviteter kan gjennomføres for en etablert gruppe, dersom ikke annet er anbefalt eller forskriftsfestet fra myndighetenes side.
 • Større arrangementet/samlinger/leirer kan gjennomføres forutsatt avtale med lokal helsemyndighet
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Del en aktivitet/faste grupper inn i mindre grupper
 • Tilstreb større avstand mellom deltagerne
 • Unngå folksomme områder og store samlinger
 • Ikke bland barn fra ulike skoler og/eller trinn.

Om det er tillatt med innendørs aktivitet er det viktig at:

 • Barnet bør ha fast plass under aktiviteten, eller vurder oppmerking på gulv for å sikre minst en meter i avstand.
 • Bord og stoler vaskes av etter hver aktivitet også innad i en gruppe.
 • Begrenses bruk av fysisk materiell som leker, tegnesaker og bøker. Når det likevel er materiell i bruk, sørg for godt renhold og håndvask. Ikke del eller bruk samme materiell mellom ulike grupper uten vask eller 2-3 dagers karantene
 • Begrens antall voksne til det som er nødvendig for å opprettholde godt smittevern

Ta kontakt med kateketvikar Simon dersom du har spørsmål til arrangementer for personer under 20 år. 

Tilbake