Endringer i konfirmasjonsåret


Det gjøres flere justeringer i konfirmantåret pga restriksjoner for arrangementer.

 

Hei konfirmanter 2021!

I denne mailen får du informasjon om en endret oppstart av konfirmanttiden. Miks-samling 14. jan og kick-off 16.-17. jan er utsatt. OBS: Endrede datoer!

Nå ligger det et spennende år foran oss med temaer om tro, tvil, håp, Jesus, Gud og Den hellige ånd. Sammen skal vi utforske hva kristen tro er og hva konfirmasjonen betyr! Vi håper at 2021 kan bli året der du får stille de store spørsmålene om livet. Alle disse temaene og spørsmålene klarer vi ikke å snakke ferdig om med noen få samlinger.

I 2020 var konfirmantåret preget av smittevernsregler, men til tross for dette har vi fått svært gode tilbakemeldinger fra konfirmanter og foreldre. 2020 ga mange erfaringer om hvordan vi kan løse utfordringer i 2021. Vi i Jar kirke håper at det vil komme lettelser etter hvert for aktiviteter til ungdom. Derfor folder vi hendene og utsetter oppstarten av konfirmantåret med følgende endringer:

  • Kickoff utsettes til uke 7
  • Det blir ny undervisningsdato i uke 12
  • De første samlingene skjer i endrede undervisningsgrupper

Undervisningsgruppene er endret for å øke sannsynligheten for fysiske samlinger. En av smittevernsreglene i kirken er at vi ikke kan blande kohorter fra skoler og/eller klasser. Med tanke på antallsbegrensninger er det også positivt å dele konfirmantene inn i grupper på under 50 personer. Det er stor sannsynlighet for at det: 1) vil være tillat å samle 50 personer til arrangement, eller 2) ha arrangementer for etablerte kohorter. Vi har et stort kirkerom der avstandskrav ikke er en utfordring.

Grovt skissert er dette de nye undervisningsgruppene:

  • Undervisning tirsdag kl. 16: Klasse 9A ved Ringstabekk skole.
  • Undervisning tirsdag kl. 18: Bekkestua, NTGU og andre skoler.
  • Undervisnings onsdag kl. 16: Klasse 9B ved Ringstabekk skole.

Vi håper at endringene på konfirmasjonsåret og undervisningsgrupper meldes tidlig nok. Dette med tanke på å melde fra til kolliderende aktiviteter. Til undervisningsgruppene er Bekkestua, NTGU og andre skoler satt opp kl. 18 på grunn av lengre reisevei til/fra skolen.

En kvalitet som mange trekker frem med konfirmasjonstiden er å få nye venner fra andre skoler og se igjen venner fra barneskolen som nå er på en annen ungdomsskole. Det er skikkelig hyggelig å tenke på at alle hører til på Jar, men er spredt litt rundt omkring i hverdagslivet, og kan ha kirken som et felles møtepunkt! Vi håper at konfirmasjonstiden kan by på dette når smittesituasjonen bedrer seg.

 Minner om:

Tilbake