Gospelgruppen Joy


Gospelgruppen Joy ble opprettet i 2017 som et prosjekt menighetens kantor Maria Hansli lenge hadde ønsket å starte. Etter sin første opptreden på adventskonserten i Jar kirke samme år, fikk gruppen masse positiv respons og de har etter hvert blitt inviter til å synge på konserter, menighetsfester og andakter i forskjellige menigheter i Bærum.

Gruppens medlemmer har variert gjennom årene, men for tiden er Mari Kristoffersen, Charlotte Kingdon Winter-Hjelm og Maria Hansli. Repertoar består av moderne kristen musikk - både coverlåter og egne arrangementer på norske salmer. Gospelgruppen Joy har opptrådt med bl.a. Tord Gustavsen, Frøydis Grorud og Øystein Lund Olafsen.

Tilbake