Ukens offer


Vipps valgfri sum #51695. Ukens offer går til eget arbeid.

 

En viktig del av gudstjenesten er det som kalles kollekt eller offer. Her gir vi en pengegave til utvalgte prosjekter, organisasjoner eller menighetens eget arbeid. Det å gi kollekt/offer er godt for de som får støtte – og samtidig tror vi det er godt og meningsfullt for oss mennesker å gi/dele/ofre noe. Kollekten/offeret går direkte til det formålet som er bestemt.

I løpet av året går halvparten av kollekten/offeret til Jar menighets eget arbeid. I de resterende ukene gis det kollekt/offer til et bredt spekter av prosjekter/organisasjoner med kristen formålsparagraf. Menighetsrådet mottar forespørsler, vurderer disse og beslutter hvilke som skal stå på offerlisten.

Vi ønsker å fortsette og gi videre selv om det ikke er gudstjenester. Derfor vil vi oppdatere hjemmesiden ukentlig med de mottakere som vi ønsker å gi kollekt/offer til.

 

Ukens offer

Jar menighet er en aktiv flergenerasjonsmenighet med et stort arbeid blant små og store. Det er mange medarbeidere som bidrar til å gi et mangfoldig tilbud. De offentlige overføringene til menigheten har stadig blitt mindre, og menigheten må selv stå for store deler av driften. For å kunne opprettholde og utvide aktivitetstilbudet i Jar trenger vi stadig flere givere. Vil du bli fast giver finner du mer informasjon her. Ukens offer går til eget arbeid. Om du ønsker å bidra økonomisk kan du Vippse til 51695. Tusen takk for gaven!

Vipps valgfri sum #51695. Tusen takk for ditt bidrag!

Tilbake