Seksårsbok-utdeling


Vi viser teaterstykket ANDUNGEN og deler ut bøker til alle seksåringer søndag 25.september 2022

Velkommen til FØRSTEKLASSES i Jar Kirke og menighetshus på søndag den 25.september

Vi møtes klokken 11:00 til menighetens høsttakkefest og bokutdeling i gudstjenesten.

Teaterstykket for barna vises på menighetshuset etter kirkekaffe og hyggelig grønnsakssuppe spising.

Påmelding til seksårsbok utdeling sendes ms994@kirken.no.

Familie og venner er også velkomne til å overvære bokutdelingen og til å oppleve teaterstykket Andungen med teateragentene heart

Vær velkommen.

Tilbake