Vennskapsmenighet


Jar menighet har siden 2014 hatt en vennskapsmenighet i den lutherske kirken i Estland, St. Thomas menighet i Saku, litt sør for hovedstaden Tallinn.

Nyheter fra Estland, se nms.no/estland. Nyhetsbrev finner du her

Kontakten med menigheten skjer gjennom en avtale mellom Jar menighet og Det norske Misjonsselskap (NMS,) som støtter oppbygging av nye menigheter i Estland.

St. Thomas menighet er en relativt nystartet menighet, som har holdt til i provisoriske lokaler i et gammelt bedehus. Ved hjelp av egen innsats, noe støtte fra myndighetene og fra vennskapsmenigheter i utlandet, har St. Thomas menighet vært i stand til å bygge en ny kirke, som ble innviet i desember 2020. Fortsatt gjenstår en del arbeid innvendig i kirken.

Jar menighet har gjennom avtalen med NMS forpliktet seg til å bidra med 25 000 kroner årlig som et bidrag til å bygge opp vennskapsmenigheten i Saku.

Gjennom vennskapsmenigheten ønsker vi blant annet å:

  • Bli kjent med hverandre
  • Be for hverandre
  • Utveksle ideer og inspirasjon når det gjelder menighetsarbeidet

Som et ledd i dette var en gruppe på ca. 30 personer fra Jar menighet på besøk i Estland og i St. Thomas menighet høsten 2018. Høsten 2019 var en gruppe på drøyt 15 personer fra St. Thomas menighet på besøk hos oss i Jar menighet.

Et resultat av besøkene (både vår tur i 2018 og besøket 2019) er at flere i menigheten vår har gitt private økonomiske gaver til byggingen av kirken i Saku.

Jar menighet var også representert ved grunnsteinsnedleggelsen for den nye kirken i Saku sommeren 2019. Vi var også invitert til å være til stede på vigslingen av kirken 21. desember 2020, men på grunn av korona-situasjonen måtte vi takke nei, men deltok i vigslingen i form av en videohilsen.

Internasjonalt utvalg i Jar menighet koordinerer samarbeidet med vennskapsmenigheten. Synes du det virker spennende å jobbe med vennskapsmenigheten eller andre internasjonale saker? Da kan du lese mer om internasjonalt utvalg og deres medlemmer her.

Tilbake