Formiddagstreff i menighetshuset tirsdag 25.1.22 kl. 12-14


Vel møtt! Se program. 

Tema for dagen: Bibelquiz. 

22.2.22 blir temaet: Maria i ord, bilder og toner v/Arnhild Mindrebø.

God varm lunsj og hyggelig samvær. Vi ivaretar gode smittevernregler, vel møtt!

Tilbake