Adventsmarked og aktivitetsdag for barn


25. november kl. 12-17. 

Lørdag 25. november inviterer vi til Adventsmarked i Jar kirke, fra kl 12-17. 
Markedet har en grønn profil og er viktig for felleskapet i menigheten. Det vil også være åpent etter gudstjenesten på søndag.

Det blir

  • Salg av bl.a. bakst og syltetøy, blomster og gaver
  • Utlodning, «katta i sekken» og tombola
  • Kafé
  • Verksted for barn, med mulighet for å lage advents-/juledekorasjon, og «strikkehjørne»

Ta med familie og venner, og kom!

Hvis du vil bidra med hjelp eller gi varer kan du kontakte diakon Jakob via epost jg326@kirken.no eller ring / SMS til 982 67 840
Inntektene går til menighetens diakonale arbeid.

Tilbake