Onsdagsmøter i Jar menighet høsten 2023


Velkommen til onsdagsmøte i Jar menighetshus kl. 19.30. Les mer om datoer og program her.

HØSTEN 2023

- 30 august: Misjonsrådgiver i Stefanusalliansen, Ingvar A. Isene: "Må man være kristen for å følge Jesus?" 

- 27.september: fellesmøte i Bærum Baptistkirke, med deltakere fra Bærum Baptistkirke, Bærum Frikirke, Bærum Misjonsmenighet og Jar menighet. NB! Merk tidspunkt: kl. 19.00. Adr. Holtet 37. Taler: Tidligere gen.sekr. i Baptistforbundet, Per Midteide. 

- 25.oktober: Møte i Jar menighetshus kl 19:30. Taler: Tove Rustan Skaar, pensjonist og tidligere bibelskolelærer i Normisjon.

- 29.november: mer info kommer. 

 

KORT OM HØSTENS MØTER
Møtene starter med kaffe/te og litt å bite i, før vi slipper til kveldens taler. Deretter er det åpent for spørsmål og kommentarer. 

Ønsker du skyss, kan du kontakte Ole Andreas Husøy, tlf. 93653247. De kan også svare på spørsmål om møtene. 

Velkommen til onsdagsmøtene i høstsemesteret!

Tilbake