Obs obs! Ekstraordinært menighetsmøte 30.3 kl 18


Herved innkalles til ekstraordinært menighetsmøte for å behandle en sak om å redusere antall faste representanter i menighetsråd fra 8 til 6 representanter. Tid: 30.mars kl 18. Sted: Jar menighetshus.

 

Herved innkalles til ekstraordinært menighetsmøte for å behandle en sak om å redusere antall faste representanter i menighetsråd fra 8 til 6 representanter. Tid: 30.mars kl 18. Sted: Jar menighetshus.

Saksliste

Sak 1. Godkjenning av innkalling.

Sak 2. Oppnevnelse av to protokollunderskrivere og møteleder. 

Sak 3.  Endre vedtektene slik at antall medlemmer i menighetsrådet reduseres fra 8 til 6 faste medlemmer, samt fire varamedlemmer. 

Jar Menighetsråd

Per Christian Kofstad, Leder. 

Hanne Vibeke Winter Hjelm, Kirkeforvalter.

Tilbake