Bibelgrupper


Bibelgrupper er selvstyrte felleskap som er startet på privat initiativ.

Jar menighet har flere bibelgrupper som har hatt regelbundne treff i mange år i hjemmene.
Det finnes også en gruppe som leser Bibelen fra perm til perm i menighetssalen på formiddagstid. 
Hvis du ønsker å være med i den gruppen kan du kontakte: 
Diakon Gunnel gr733@kirken.no t. 982 67 840
    
Har du ønske om å starte en ny bibelgruppe kan vi være med å tilrettelegge for det, særlig hvis flere har det samme ønsket.
Kontakt: Kapellan Olaf ok497@kirken.no t. 900 27 931
 

Tilbake