12-TIMERS FESTIVAL 2020


ÅRETS 12 TIMERSFESTIVAL

 

ÅRETS 12-TIMERSFESTIVAL ER PLANLAGT TIL DEN 10. OKTOBER.

Festivalen er for 4.-7. trinn og avholdes i Rykkinnhallen.

Mer informasjon ventes nærmere høsten 2020.

Tilbake