Påmelding Jar Tweenskor - Jar barnekantori


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Hvilken skole og klasse går deltakeren i? Er det noe vi trenger å vite? Matallergier og andre tilretteleggingsbehov? Formålet med å lagre helseopplysningene er å kunne tilby riktig type mat og ha beredskap for eventuell sykdomstilstand. Personopplysningene vil bli slettet fra våre IT-systemer når barnet ikke lenger deltar i koret.Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Innimellom trenger vi litt hjelp. Hva kan dere kan tenke dere å være med på?

 Jeg gir mitt samtykke til at bilder tatt under øvinger/gudstjenester/konserter av de påmeldte blir offentliggjort på menighetens hjemmeside, facebookside og i menighetsbladet. Navn skrives ikke.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Innimellom trenger vi litt hjelp. Hva kan dere kan tenke dere å være med på?