Årsmøte i Jar menighet


Velkommen til årsmøte i Jar menighet etter gudstjenesten 17.10 kl. 11.00. 

 

 

 

 

JAR MENIGHETSRÅD

 

 

Innkalling -

Årsmøte 2021

 

Møtedag:

Søndag 17.10.2021

Tidspunkt:

Etter gudstjenesten 1230 -

Sted

Jar kirke, menighetssalen

 

       

 

SAK

SAKSINNHOLD / VEDTAK

 

 

 

 

Velkommen

 

 

1

Valg av referent, ordstyrer og to som kan underskrive protokollen

 

 

 

2

Gjennomgang av årsmelding for 2020.
Årsmeldingen ligger på www.jar-menighet.no

 

 

 

Innledning, kort (MR sitt virke, hovedtrekk. ++)

 

 

 

Spørsmål til virksomhetsområdene

 

 

 

3

Regnskap 2020, vedlagt i årsrapporten,

 

 

4

Gjennomgang av revisjon av lokal liturgi, med musikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Eventuelt

 

 

 

Slutt

 

 Les årsmeldingen her

På årsmøtet tar vi også opp de nye liturgiske forslagene. Dette leser du om her. 

 

Agenda for lokal grunnordning

Tilbake